Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretssagfører og kommunalpolitiker

Født lørdag den 30. juli 1842 i Rygårde, Nørager, Randers
Død onsdag den 9. april 1919 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, blev i 1860 student fra Randers lærde Skole, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1867. Frederik Asmussen blev i 1870 overretssagfører og i 1875 højesteretssagfører. Var en dygtig sagfører, satte sig grundigt ind i sagerne før de kom for retten, havde blik for alle enkeltheder samt væsentlige problemer, tog sig bl.a. af teologen N.P. Arboe Rasmussens sag i 1916, da denne var kommet i unåde hos det kirkelige udvalg. Interesserede sig for kommunale samt kirkelige anliggender og sad i årene 1881-99 som medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse for Det Konservative Folkeparti, havde formandsposten 1891-96. Skrev nogle juridiske artikler til Ugeskrift for Retsvæsen samt adskillige avisartikler, især om den mellemkommunale beskatning. Var 1890-1910 formand for Den Danske Sagførerforening og overtog ved A. Klubiens død i 1893, ryet som dansk advokatstands førstemand samt den generations bedste sagfører. Blev i 1888 udnævnt til Ridder af Dannebrog, i 1896 til Dannebrogsmand og i 1909 til Kommandør af 2. grad af Dannebrog. Fik i 1905 opkaldt Asmussens Allé på Frederiksberg opkaldt efter sig.