Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk retslærd, jurist og professor

Født torsdag den 18. oktober 1810 i København
Død søndag den 6. oktober 1861 i København

Mini-biografi: Var søn af professor M.H. Bornemann, blev 1827 student fra Metropolitanskolen, studerede filosofi på Københavns Universitet, sammen med sin ven og åndsfælle H.L. Martensen og tog 1828 filosofisk eksamen med udmærkelse. Læste derefter jura, tog 1833 embedseksamen og offentliggjorde året efter, den kriminal-retlige afhandling Bemærkninger om Censuren i Danmark, foranlediget ved de nyeste Forhandlinger om denne Gjenstand, i Månedsskrift for Litteratur XII. Blev volontør i Danske Kancelli, tildeltes 1834 offentlig understøttelse til en toårig rejse til Frankrig og Tyskland for at studere retsvidenskab og filosofi. Frederik Christian Bornemann tog 1839 den juridiske licentiatgrad, blev kancellist i Danske Kancelli og kort efter ansat som lektor ved det juridiske fakultet. Var en fortrinlig underviser, der holdt nogle glimrende forelæsninger over fagene arveret, strafferet og folkeret. Bornemann udnævntes 1840 til professor ekstraordinær i lovkyndighed, blev 1844 professor ordinær og derved medlem af Konsistorium. Udnævntes 1846 til ekstraordinær assessor i Højesteret, var i året 1848-49 rektor for Universitetet, indsattes 1851 som prorektor efter H.C. Ørsteds død, valgtes efter konsistoriums omdannelse, to gange senere til rektorembedet. Bornemann fik titel af etatsråd, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Bornemanns Samlede Skrifter i fem bind blev siden udgivet posthumt.