Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, forfatter, rektor og professor

Født fredag den 27. september 1776 i Brøndum, Salling, Skive
Død torsdag den 29. oktober 1840 i København

Mini-biografi: Var søn af en borgmester, mistede tidligt sin far, gik i latinskolen i Nyborg, dimitteredes 1791 til Københavns Universitet med udmærkelse og tog 1796 juridisk embedseksamen, blev 1799 notarius ved det juridiske fakultet. Havde i studietiden fået offentliggjort digtet "Niels Ebbesen, Danmarks Befrier", skrev efter sin tjeneste i Livkorpset som auditør og kaptajn, bl.a. hymnen "Danmark og Dannerkjerlighed" og "Kampsang for Danmarks Krigere". Mathias Hastrup Bornemann udnævntes 1803 til professor juris extraordinarius, forsvarede 1815 disputatsen De analogia juris, cum speciali ad jus Danicum respeclu for en doktorgrad og blev 1817 professor juris ordinarius. Indtrådte i konsistorium, var 1823-24 universitetets rektor, blev 1829 etatsråd og 1836 konferensråd. Var medlem af det skandinaviske Litteraturselskab, af det kongelige danske Videnskabernes Selskab, referendarius i Konsistorium og inspector qvæsturæ, havde i forbindelse med sidste stilling en hel del administrationsarbejde. Offentligjorde i tidsskriftet Astræa, prøveforelæsning over Rets- og Pligtbegrebet og Kriminalret, skrev flere afhandlinger i Minerva og Skandinavisk Litteratur Selskabs Skrifter, Udvikling af Sædelighedens moralske Idé i oversigt over Selskabets Forhandlinger, udgav 1. afdeling af den almindelige Retslære, prøveforelæsningen om gesandters hellighed og skriftet om den brugelige Visitation af nevtrale Skibe og Konvoien. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. Var far til F.C. og Georg Bernhard Bornemann.