Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk generalauditør, jurist og etatsråd

Født torsdag den 25. maj 1815 i København
Død torsdag den 24. januar 1884 i København

Mini-biografi: Var søn af professor M.H. Bornemann, blev 1832 student fra Borgerdydskolen på Christianshavn, læste jura og tog kandidateksamen 1840. Blev derefter kancellist ved generalauditoriatet for landetaten, 1841 auditør i Hæren, 1845 brigadeauditør, 1848 overauditør, 1849 garnisonsauditør ved Københavns fæstning og 1850 korpsauditør for hæren i Slesvig. Georg Bernhard Bornemann fungerede i året 1851-52 generalauditør ved det holstenske forbundskontingent, fik genindført den danske militærret og ledede forhandlingerne med forbundskommissærerne om det militære justitsvæsens ordning i tiden fremover. Var 1854-56 konstitueret generalauditør for landetaten, entledigedes 1859 fra militæretaten og blev udnævnt til justitsråd. Bornemann var konstitueret som Justitiarius i Københavns søret, i en tid hvor udvidelse og om organisation var under overvejelse, blev entlediget ved nedlæggelsen 1862. Udnævntes 1867 til etatsråd og blev 1871 generalauditør for hær og flåden. Tog virksomt del i overvejelser, der gik forud for regeringens forsøg på at gennemføre en liberal straffelov for krigsmagten, det lykkedes med held ved loven af 7. maj 1881. Bornemann blev udnævnt Kommandør af 2. og 1. grad af Dannebrog. Var bror til F.C. Bornemann.