Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk viceadmiral og marineminister

Født torsdag den 11. maj 1837 i København
Død mandag den 6. januar 1908 i København

Mini-biografi: Søn af en snedkermester, blev 1850 elev i Søkadet-Akademiet og dimitteredes herfra 1857 som sekondløjtnant. Efter et års tjeneste i handelsflåden indtrådte Jøhnke atter i Søværnet og deltog 9. maj 1864 i træfningen ved Helgoland, som løjtnant i fregatten Niels Juel. Var fra 1870 hovedsagelig beskæftiget med sømine- og torpedovæsenet. Offentliggjorde 1872 skriftet Flydende Forter, som vakte betydelig opsigt. Heri gjorde Jøhnke sig blandt andet til talsmand for indførelsen af et helt nyt våben, den "aktive sømine" eller torpedoen, som netop i disse år var blevet udviklet af briten Robert Whitehead og kroaten Ivan Lupis. Det var Jøhnkes fortjeneste, at torpedoen i 1875 blev indført som våben i den danske flåde. Udnævnt til chef for søminevæsenet med grad af kommandør 1885 og til chef for Orlogsværftet med grad af kontreadmiral 1899. I 1901 blev Jøhnke marineminister i den første parlamentariske regering ledet af J.H. Deuntzer, året efter afgik han fra Søværnet på grund af alder med grad af viceadmiral. I 1905 medførte en konflikt mellem Jøhnke og krigsminister V.H.O. Madsen, at regeringen Deuntzer måtte gå af. Storkorsridder af Dannebrogordenen 1904.