Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk fængselsdirektør

Født mandag den 22. juli 1816 i Aalborg
Død mandag den 21. december 1891 på Norgesminde, Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en postmester, blev 1837 student, tog 1844 teologisk embedseksamen og blev året efter ansat som assistent ved Viborg straffeanstalt. Christian VIII havde 1842, på foranledning af C.N. David, givet kgl. resolution til en reform af fængselsvæsnet, manglede en mand til opgaven og 1850 udnævntes Frederik Bruun til inspektør for Viborg straffeanstalt, blev siden bestyrer for hver ny anstalt der opførtes. Afløste 1859 David som overinspektør for fængselsvæsenet, blev siden tillige direktør og inspektør ved Vridsløselille Straffeanstalt og 1861 chef for fængselskontoret under Justitsministeriet, 1869 tillige direktør for Christianshavns Straffeanstalt for Kvinder, 1873 inspektør for samme. Var sagkyndigt medlem af kommissionen, der under Oberst A. Tscherning skulle bringe orden i Straffeanstalternes økonomiske forhold. Fik indført et nøjagtigere regnskabsvæsen, mildere straffe, besluttede hvilke anstalter, som burde nedlægges, tog initiativ til indretning af flere nye mere tidssvarende arrester og indførte det progressive system for strafarbejde i fællesskab. Udgav 1867 kampskriftet Om Fuldbyrdelsen af Strafarbejde i Fællesskab, 1881 afhandlingen Om Aarsagerne til og Midlerne mod Tilbagefaldet. Gjorde opmærksom på nødvendigheden af opdragelsesanstalter for børn, fik oprettet fængselsselskaber til støtte for løsladte fanger. Var formand for nordisk Penitentiærforenings danske afdeling, ønskede at knytte forbindelse mellem nordiske fængselsmænd og deltog i store fængselskongresser.