Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Nederlandsk/Dansk købmand og etatsråd

Født mandag den 5. december 1740 i Haag, Nederlandene
Død onsdag den 4. september 1811 på Dronninggård (Næsseslottet), Holte, Søllerød

Mini-biografi: Var søn af en købmand, kom efter skoletiden i lære i et engelsk handelshus i Amsterdam og indvandrede 1763 til Danmark. Tog 1765 grossererborgerskab i København, begyndte at drive handel med oversøiske produkter, hjalp den danske regering med forskellige lån i Holland, blev 1768 leder af Generalmagasinet og fik titel af kgl. agent. Opgav 1778 embedet for sine private foretagender, udnyttede de fordele tidens krige skabte for det neutrale Danmarks handel og blev en af landet største redere, med en flåde på 64 skibe. Hjemførte varer fra Vestindien, Ostindien, Guinea og sejlede slaver fra Guinea til Vestindien. Stiftede i 1790 firmaet de Coninck & Co og var samme år medstifter af Grosserer-Societetet. De Coninck blev en yderst velstillet mand, købte det senere Moltkeske palæ i Bredgade og erhvervede 1781 Dronninggård ved Furesøen. Fik opført hovedbygningen Næsseslottet, anlagde en kæmpestor park, ombyggede den faldefærdige gård til mønsteravlsgård med 100 køer, 20 heste og et mejeri, anlagde tillige køkkenhave, planteskole, fjerkræfarm og lille dyrehave. De Coninck fik 1783 titel af etatsråd, kom efter englændernes landgang 1807 i fortrædeligheder, havde sørget for proviantering af den engelske hær og blev anklaget for landsforræderi, men frifandtes ved højesteret 1809. Var far til Louis de Coninck.