Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født søndag den 24. februar 1788 i København
Død tirsdag den 28. januar 1840 i København

Mini-biografi: Var søn af etatsråd Frédéric de Coninck, blev som 12årig optaget som kadet i Søetaten, udnævntes 1804 til sekondløjtnant og fik under krigen med England 1807, kommandoen over et mindre fartøj som faderen havde købt i Kiel. Deltog i erobringen af en engelsk orlogsbrig, blev 1809 premierløjtnant og var til 1812 ved kanonbådsflotillen i Sundet. Førte fra 1814 briggen Marie i koffardifart, blev 1815 kaptajnløjtnant, var 1823-24 chef for skonnerten Atalante, der var vagtskib på Elben, udnævntes 1825 til kaptajn og var i 1835 med fregatten Bellona til Middelhavet for at afhente nogle af Bertel Thorvaldsens kunstværker. Louis de Coninck arbejdede på at konstruere et apparat til destillation af saltvand til ferskvand, opfandt Klinometret til måling af skibes styrlastighed og modtog 1835 Videnskabernes selskabs sølvmedalje for afhandlingen Om Clinometret og dets Nytte. Apparatet blev siden indført i den danske, engelske, franske, hollandske og muligvis også i den russiske marine. De Coninck var medstifter og i årene 1827-39 redaktør af Archiv for Søvæsen, bl.a. i samarbejde med kaptajn Hans Dahlerup. Skrev selv adskillige seriøse og opsigtsvækkende artikler til tidsskriftet. Blev 1835 udnævnt til Ridder af Dannebrog.