Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk justitsråd og godsejer

Født ca. 1675 i Guldbæk, Øster Hornum, Rebild - (mangelfuld?)
Død fredag den 12. december 1738 på Børglum kloster

Mini-biografi: Var søn af en gårdfæster, arbejdede formentlig først som skriver på et godskontor, blev 1698 ridefoged på Bonderup i Holbæk Amt, var 1703 og 1707 fuldmægtig hos amtsforvalteren i Aalborg og derefter en tid forpagter på Krastrup ved Løgstør. Blev en velhavende mand, har sikkert arvet en del og ellers som andre af tidens amtsbetjente spekuleret med skattekornet, forøgede også sin formue ved ejendomshandel og købte 1715 godset Børglum Kloster i Nordjylland. Frederik Kiær de Kiærskiold var medlem af flere kongelige kommissioner, sad i 1722 i en kommission til undersøgelse af en toldsvindelsag i Viborg og kom derved i forbindelse med oversekretær i danske kancelli Frederik Rostgaard, opnåede gennem denne at blive adlet i 1722, blev året efter kancelliråd. Da Rostgaards embedsforhold 1725 blev undersøgt, blev Kiær anklaget for at have givet 1000 rigsdaler i bestikkelse, idømtes bøder på 3.000 rigsdaler og fik adelskabet ophævet, adledes igen 1735 og udnævntes 1736 til justitsråd. Kiær ejede flere godser, var som fru Ingeborg Skeel til Voergård og William Halling fra Dronninglund, kendt for at være brutal over for sine bønder. Restaurerede 1722 Børglum Klosterkirke, forsynede det 1734 med rokokoinventar, ombygningen blev fortsat af Lauritz de Thurah som Kiærs datter var gift med.