Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk kammerherre og gehejmekonferensråd

Født lørdag den 27. marts 1745 på Nygård, Møn
Død torsdag den 22. januar 1824 i Altona, Tyskland

Mini-biografi: Søn af overhofmarskal, lensgreve A.G. Moltke. Var ualmindelig godt begavet og blev derfor kaldt "den lærde Moltke". Blev student som 10-årig og begyndte på jurastudiet, som han gennemførte dels i København, dels i Leipzig. Tog derefter på den obligatoriske dannelsesrejse til bl.a. Italien, hvor den kunstinteresserede Moltke blev ven med den tyske kunsthistoriker Johann Winckelmann. Ved hjemkomsten 1765 ansat i Tyske Kancelli i København og udnævnt til kammerherre. Overgik 1774 til diplomatisk tjeneste som dansk udsending hos fyrstebiskoppen af Lübeck. Allerede som ganske ung var Moltke blevet udnævnt til domherre i Lübeck, en rent verdslig stilling, som blot sikrede ham en indtægt. Gehejmekonferensråd 1808. Bror til statsminister J.G. Moltke og til hofmarskal C.F. Moltke.