Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forstander, præst, politiker og professor

Født søndag den 16. juli 1809 i København
Død mandag den 9. september 1867 i Toreby, Lolland

Mini-biografi: Var søn af Frederik VI's kammertjener, blev 1827 student fra Borgerdydskolen i København, læste teologi og tog embedseksamen 1831. Blev året efter adjunkt på Herlufsholm, rejste 1833 til København, disputerede 1836 for den teologiske licentiatgrad og blev nu sognepræst for Jebjerg og Lyby i Viborg Stift. 1843 for Lyngby og Albøge og samme år tillige forstander for Lyngby Seminarium. Frederik Nielsen deltog som kongevalgt i den sidste nørrejyske stænderforsamling, forflyttedes 1856 til Torkilstrup-Lillebrænde på Falster og blev 1860 provst. Var året før blevet valgt til landstingsmand for Maribo Amt, deltog i 3 rigsdagssamlinger og kom til Toreby på Lolland 1863. Var en højt anset præst med stort indblik i teologien, deltog i forhandlinger om skolevæsenet, skrev Sjæle- og Tænkelære i almenfattelig Fremstilling, der blev brugt som lærebog på seminarierne. Nielsen støtter sig heri til Jakob Peter Mynster og F.C. Sibbern, men er mere klar og nemmere at forstå. Skrev 1862 Om den danske Folkekirkes Ejendomsret til Sognekaldenes Gods og Tiender, forsvarede i lighed med H.N. Clausen denne ret og ville tillige hævde lovligheden af tidligere inddragelser af kirkegods, medens tiender og præstegårdsjorder skulle have særstilling. Nielsen fik 1851 titel af professor og blev 1856 Ridder af Dannebrog.