Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk botaniker, mikrobiolog og professor

Født tirsdag den 28. november 1871 i Beder, Aarhus
Død onsdag den 12. juli 1933 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en slagter, blev 1890 student, studerede naturhistorie, tog 1897 sin første magisterkonferens og blev ansat som assistent ved Carlsberglaboratoriets kemiske afdeling. Studerede ved Institut Pasteur i Paris, ved Sorbonnes botaniske laboratorium, i Delft og Bern. Blev 1904 docent i bakteriologi, forsvarede 1905 doktordisputatsen Studier over proteolytiske Enzymer i spirende Byg og udnævntes samme år til professor i plantefysiologi ved Landbohøjskolen. Frederik Weis udgav, sammen med Johannes Schmidt, Bakterierne I-III og skrev afhandlingen Bakterielivet i Jordbunden og dets Betydning for Landbruget. Foreslog gødskning af skoven og blev af Dansk skovforening 1921, ansat som forsøgsleder af et udvalg til planlægning af en tiårig forsøgsrække i samarbejde med hedeselskabet. Skrev om forsøgsresultaterne i Dansk Skovforenings Tidsskrift. Weis fortsatte P.E. Müllers studier over hedejorder ved anvendelse af især kolloidkemiske midler og påviste at alen indeholder store mængder kvælstof, der måske kunne komme kulturplanter til nytte ved at blande alen med blegsand og lyngskjold samt tilsætte kalk. Idéen blev prøvet og viste sig at kunne praktiseres med økonomisk fordel. Weis skrev desuden Livet og dets Love, var medstifter og nogle år formand for diskussionsklubben Frisindet ungdom samt formand for landsforeningen Den personlige friheds værn. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.