Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk hofjægermester, direktør og landbrugsminister

Født tirsdag den 6. december 1836 på Lyngbygård, Aarhus
Død mandag den 29. januar 1917 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en hofjægermester, tog 1855 præliminæreksamen og 1860 landbrugseksamen på Landbohøjskolen, blev forvalter på fædrenegården og overtog 1862 Duelund ved Silkeborg. Frederik Friis udførte adskillige forbedringer og fik med tiden en mønstergård, hvor der blev udført forsøg vedrørende mejerivæsen og husdyrenes fodring. Friis var medstifter, siden formand af Silkeborg-Lysgård-Hids herreders landboforening, virkede for oprettelsen af Foreningen til indkøb af kunstgødning, var vicepræsident for landmandsforsamlingen i Ålborg 1883, medlem af bestyrelsen for Foreningen af jydske landboforeninger, af mejeriudvalget, af Viborg amtsråd, af jernbanerådet, var formand for husdyrudvalget og for tilsynskomiteen for Bøgildgård. Samarbejdede med N.J. Fjord og blev 1891 dennes efterfølger som forstander for forsøgslaboratoriet, udnævntes 1896 til direktør for Landbohøjskolen. Blev år 1900 landbrugsminister i ministeriet Sehested, vendte efter et år tilbage og var direktør for landbohøjskolen til 1916. Friis var medlem af Landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd, præsident i to perioder, var næstformand i landbokommissionen af 1894 og formand for landbrugstoldkommissionen. Var medlem af det svenske landbrugsakademi, æresmedlem i landhusholdningsselskabet, af Foreningen af jyske landboforeninger, Foreningen af danske landbrugskandidater og af Selskabet til Norges vel. Fik titel af jægermester og hofjægermester, modtog Fortjenstmedaljen i guld og Segelcke-medaljen, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1.grad.