Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rigsråd

Født ca. 1500 på Store Restrup, Sønderholm, Aalborg - (mangelfuld?)
Død mandag den 25. februar 1555 på Store Restrup, Sønderholm, Aalborg

Mini-biografi: Var søn af rigsråd Henrik Knudsen Gyldenstjerne, der siges at have været far til 22 børn, de fleste døde dog som små. Gabriel Gyldenstjerne blev 1535 lensmand på Københavns Slot, menes dog ikke at have taget del i forvaltningen og fik allerede året efter Ørum i Thy som pantelen, blev her resten af livet og havde tillige nogle år Hundslund Kloster i forlening. Deltog 1536 i de forhandlinger, som førte til at Silkeborg Slot blev overgivet til kong Christian III, det havde ellers i mange år været hovedsæde for forskellige biskopper. Gyldenstjerne var 1543 blandt de kommissærer, der på kongens vegne forhandlede med de jyske bønder om at få deres gårde tilbage, efter at de i Grevens Fejde havde været på Skipper Clement side. Ledsagede 1548 prinsesse Anna til hendes ægteskab med August af Sachsen og fik året efter sæde i rigsrådet. Gyldenstjerne blev en rig mand, som ofte måtte låne regeringen penge når der var lavvande i statskassen. Lå ofte i stridigheder bl.a. om Aalborg borgernes fiskerettigheder, var gift med enken efter Holger Holgersen Rosenkrantz, Kirstine Friis og kom her i langvarige arvestridigheder. Døde barnløs og hustuen lod opføre et monument over sin mand i Sønderholm Kirke.