Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk bryggeridirektør

Født torsdag den 3. april 1919 i København
Død søndag den 22. december 2002

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev 1938 student, tog året efter højere handelseksamen på Niels Brock og 1944 skandinavisk brygmestereksamen. Arbejdede et år som brygmester ved C Wiibroes Bryggeri A/S, to år ved Aalborg Aktie-Bryggerier, blev her teknisk direktør i 1948, var 1949-77 administrerende direktør og sad 1956-77 i selskabets bestyrelse. Henrik Sander blev tildelt adskillige tillidshverv, var bl.a. formand for bestyrelserne for Aalborg Sportsrideklub, Rideselskab og Væddeløbsforening, sad i repræsentantskabet for Aalborg Diskontobank A/S, i bestyrelsen for Aalborg Handelsstandsforening, Aalborg Håndværkerforening, var formand for foreningen af Jydske Mineralvandsfabrikanter, De Danske Mineralvandsfabrikanters Fællesforening, for A/S Tivoli-Karolinelund og for Bryggeriforeningen. Var medstifter samt formand for bestyrelsen i A/S Danish Food Fair, formand for Civilforsvars-Forbundets Aalborg Kreds, sad i hovedbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti, var medstifter og medlem af bestyrelsen i Nordjydske Bryggerier, medstifter samt formand i A/S Scandinavian Trade Fairs. Formand for Aalborg Byråds Messekomité, medlem af bestyrelsen for Aalborg Handelsskole, Handelsgymnasium og Handelshøjskole, af Aalborg Amtsråd, Amtssygehus, sygehusvæsen, sad i bestyrelsen for Landsbiblioteket, Trafikudvalget, Egnsplanudvalget, Byudviklingsudvalget, Rebild National Park Society Inc. og 4. Maj Kollegiet. Var medlem af Arbejdsmarkedsnævnet, Pensions- og Revalideringsnævnet for Nordjyllands Amtskommune samt af bestyrelsen for Jyske Bryggerier A/S. Udnævntes til Ridder af 1. grad af Dannebrog.