Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretssagfører

Født tirsdag den 18. december 1906 i Korsør
Død lørdag den 31. maj 1969 i København

Klik her for at se alternativt billede af gravsted - fra 2019

Mini-biografi: Var søn af en maskinmester ved DSB, blev 1925 student fra Fredericia, læste jura og tog kandidateksamen 1931. Blev året efter ansat som sekretær i Forsikringsaktieselskabet Haand-i-Haand og havde samtidig sit virke som fuldmægtig hos en overretssagfører. Gunnar Lorentzen Christrup blev direktionssekretær 1934, landsretssagfører 1936, underdirektør 1939 og vicedirektør 1946, blev samme år udnævnt til højesteretssagfører og fik 1949 offentlige og beskikkede sager for højesteret. Christrup var lektor i forsikringsret ved Handelshøjskolen i København, redaktør af Assurandør-societetets samling af domme, kendelser og responsa og medlem af redaktionsudvalget for Nordisk Register og Domme i Forsikringssager. Blev kendt for sin klare måde at procedere og fremlægge sagerne på, var blandt dommerne ved sagen om udlevering af de islandske håndskrifter ved både landsret og højesteret, hvor det blev fastslået at delingen af håndskrifterne var en tvangsmæssig afståelse. Førte injuriesagen om landsforræderi, som generalløjtnant Viggo Hjalf anlagde mod Land og Folk i 1960, der endte med tre måneders fængsel til redaktør Martin Nielsen og en erstatning på 25.000 kroner til Hjalf. Flere af de tjenestemandssager som Christrup førte vakte offentlig opmærksomhed.