Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landsarkivar, historiker og censor

Født søndag den 21. maj 1933 i Lellinge, Køge
Død lørdag den 4. juli 2015

Mini-biografi: Var datter af en direktør, blev 1951 nysproglig student fra Haslev Gymnasium, opnåede 1956 sølvmedalje for sin besvarelse af en prisopgave og blev 1959 mag.art. i historie ved Københavns Universitet. Fik samme år ansættelse som arkivar i Rigsarkivet, kom 1965 til Landsarkivet for Sjælland, fortsatte karrieren som lands-arkivar gennem årene 1985-96. Grethe Ilsøe interesserede sig for administrationshistorie, lokalhistorie og kvindehistorie, var sekretær for Landbohistorisk Selskab, medlem af bestyrelsen for Historisk Samfund og for Selskab for Dansk Skolehistorie, var formand for Arkivarforeningen, Dansk Historisk Fællesråd og for komiteen til udgivelse af Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Medlem af redaktionskomiteen for det internationale tidsskrift Archivum, af Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie, af Undervisningsministeriets læseplanudvalg angående historie i gymnasiet, af styregruppen for Statens humanistiske forskningsråds projekt: Stat, Forvaltning, Samfund, af Det Etiske Råd samt styregruppen til evaluering af videregående historieuddannelser i Danmark. Blev 1999 blev optaget i Det kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie, sad som censor i historie ved Københavns, Aarhus, Odense Universiteter, Roskilde Universitetscenter og ved Center for Kvindeforskning. Var redaktør af Nordisk Arkivnyt og skrev bl.a. Huitfeldts Manuskripter og Vejen til embede - en undersøgelse af udnævnelserne til kgl. retsbetjent- og magistratsembede 1735-6. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.