Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landmand, kammerherre og ritmester

Født søndag den 6. september 1829 i Odense
Død mandag den 6. juli 1903 i København

Mini-biografi: Var søn af generalløjtnant Joachim Wedell-Wedellsborg, fulgte familietraditionen og valgte en militær karriere, avancerede til premierløjtnant ved dragonerne og deltog i krigen 1864. Tog sin afsked i 1865 for at overtage forpagtningen af Overdrevsgården i Sorø Amt og blev en dygtig landmand. Gustav Wedell-Wedellsborg sad som formand for sognerådet, var medlem af amtsrådet, formand for Sorø Amts landøkonomiske Selskab, medlem af Landhusholdningsselskabets bestyrelsesråd og valgtes til formand da de sjællandske Landboforeninger i 1880 dannede fællesforeningen De samvirkende Landboforeninger i Sjællands Stift. Varetog posten med stor dygtighed til 1889 selvom det var vanskelige tider, fællesforeningen fik gennem årene fortjeneste af ikke alene det sjællandske, men af hele det danske landbrug. Wedell-Wedellsborg var med til at stille krav om nødvendige bestemmelser vedrørende margarineproduktion og forhandling - og fik bragt spørgsmålet om Esbjerg-trafikken ind under en landøkonomisk synsvinkel, ydede en kæmpeindsats for landbruget og opnåede stor popularitet. Fik titel af kammerherre og ritmester, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var far til Ludvig Wedell-Wedellsborg og Joachim Wedell-Neergaard, bror til Vilhelm Wedell-Wedellsborg.