Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, oberst og borgmester

Født tirsdag den 22. september 1857 i København (andre kilder 20/9)
Død tirsdag den 10. april 1934 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af varemægler, blev som 6årig adopteret af en værtshusholder, gik efter skoletiden ind i hæren, blev sekondløjtnant 1879, premierløjtnant 1881, kaptajn 1891, oberstløjtnant 1906, oberst 1913, udnævnt til chef for Tunestillingens artillerikommando 1916 og to år efter stabschef hos generalinspektøren for Artilleriet. Hans Parkov blev valgt til Folketinget for Højre i Frederiksværkkredsen 1906-13 og igen 1918-34, var fra 1920 2. viceformand i Folketinget, fra 1934 borgmester for Gentofte Kommunalbestyrelse, sørgede for at kommunen fik købstadsrettigheder. Støttede fra start den fløj af konservatismen, der ville samarbejde med venstre, højregruppen sprængtes da ministeriet faldt 1909, Parkov samt fem andre trådte ud og dannede Det moderate højre. Parkov var formand for Frederiksborg Amts Skytteforening, for overbestyrelsen for De Danske Skytteforeninger, medlem af Statens Lønningsråd, af amtsrådet for Københavns Amt, af bestyrelsen for Københavns Sygehjem, for A/S Hellerup Bank, for Foreningen af 23. april 1882, for A/S Frederiksborg Amts Tidende, næstformand i NESA og i kontrolkomitéen for A/S Haand i Haand, var udnævnt til Ridder af Dannebrog, Kommandør af 1. grad af Dannebrog, Dannebrogsmand, ridder af Æreslegionen o.a. Var medstifter af Wiibroes Bryggeri A/S i Helsingør og kort tid direktør, efterfulgtes 1932 af sønnen Knud Parkov, der var gift med stumfilmstjernen Karina Bell.