Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer

Født søndag den 28. januar 1627 i Løjt, Angel, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død torsdag den 2. marts 1699 på Vejrupgård, Marslev, Langeskov, Fyn

Mini-biografi: Var søn af en herredsfoged, meldte sig som 20årig til krigstjeneste i udlandet, kæmpede i krigen mellem Frankrig og Spanien, en efterdønning af Trediveårskrigen og endte som ritmester. Vendte hjem til Danmark 1657 da Karl Gustav-fejden brød ud, udmærkede sig under Københavns belejring og blev udnævnt til major. Sendtes af kongen til Møn for at forsvare øen mod svenskerne, bukkede under for overmagten såredes og blev taget til fange. Blev efter frigivelsen 1660 forfremmet til oberstløjtnant, siden til oberst og 1662 til kommandant på Hammershus og amtmand over Bornholm, blev optaget i adelen 1669 og fik navnet Hans von Løwenhielm. Fratrådte stillingen på Bornholm 1673, blev generalmajor og chef for Akershus Regiment, var i Den Skånske Krig en værdifuld støtte for Ulrik Frederik Gyldenløve. Løwenhielm gik med 5.600 mand mod Uddevalla og fik tappert bekæmpet svenskerne. Blev 1678 kommandant i Landskrona, fik senere det år befalingen over en ekspedition med 2000 mand mod Rügen, Niels Juel førte flåden til øen og fremstødet endte med at svenskerne måtte opgive kampen. Løwenhielm udnævntes 1682 til hvid ridder, 1684 til generalløjtnant, levede efter fredslutningen på sine godser. Besad på Fyn: Vejrupgård, Sellebjerg, Hindemae, Nordskov, Sanderumgård og Lammehave, havde i Norge: Kjølberg, Elmgård og Hovindsholm.