Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født mandag den 9. marts 1840 i København
Død fredag den 5. januar 1900 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af professor S.A.V. Stein, skulle have været søkadet, valgte i stedet at studere. Blev student 1859, cand.theol. 1866, var derefter i 7 år kateket ved Holmens kirke og sekretær for provst Bruun Juul Fog. Harald Stein udgav sammen med J.H. Paulli, Kristelig Kalender og gav sine tanker til kende i Nogle Blade af den kristne Kvindes Historie. Et Bidrag til Diakonissesagens Fremme. Blev herefter præst ved Diakonissestiftelsen og formand for dens bestyrelse, flere søstre kom til, der blev bygget et moderhus, en kirke og hospitalet kom i gang. Stein kom ind i en konflikt med forstanderinden og den ledende søster, om søstrenes afvisning af at pleje mandlige patienter, sagde sin stilling op og blev 1880 sognepræst ved Skt. Matthæus kirke på Vesterbro. Blev en god præst for bydelen, organiserede menighedspleje, fik bygget menighedshus og som formand for Indre Mission opført Missionshuset Bethesda. Har skrevet Minder fra Emmauskirken, Minder fra St. Matthæuskirken, Tolv Prædikener og Hvad vil den indre Mission. både i ord og gerning. Stein blev 1889 udnævnt til biskop over Fyn, forstod ikke øens grundtvigianske præster og ville holde Grundtvigs salmer ude af Salmebog for Kirke og Hjem. Var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 2. grad.