Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk admiral, digter og forfatter

Født tirsdag den 22. maj 1759 i København
Død onsdag den 13. oktober 1824 i København

Mini-biografi: Var søn af en professor, mistede sin far som 5årig og flyttede med moderen til København. Blev indskrevet som kadet på Søkadetakademiet som 12årig, var en dygtig elev og blev 17 år gammel udnævnt til sekondløjtnant ved marinen. Steg hurtigt i graderne, blev Premierløjtnant, Kaptajnløjtnant, Kaptajn, Kommandørkaptajn, Kommandør og var i 1816 blevet Kontreadmiral. Hans Christian Sneedorff havde helt fra sine unge dage interesseret sig for litteratur, poesi og pædagogik, skrev selv digte og færdedes blandt folk som Knud Lyne Rahbek og Johannes Ewald. Havde modtaget undervisning i skibskonstruktion, overværet konstruktionskommissionens møder og blev 1781 næstkommanderende på fregatten Bornholm, blev efter en anstrengende sejlads alvorligt syg, kom sig og blev i 1786 ansat til at undervise de nye kadetter i sømandsskab. Tog med eleverne på skibstogter, blev i 1791 chef for 1. artillerikompagnis 1. division, men hentet tilbage for at varetage stillingen som chef for Søkadetakademiet. Snedorff viste sig at være særdeles velplaceret i denne stilling, fik det bedste ud af eleverne og fik dem i sine taler til at forstå betydningen af kammeratskab, æresfølelse og selvstændighed, mange af disse taler er bevaret. Sneedorff blev udnævnt til kammerherre i 1811, til Ridder af Dannebrog 1809 og til Dannebrogsmand 1812.