Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk general, diplomat og hofembedsmand

Født tirsdag den 13. april 1819 i Rendsburg (Rendsborg), Schleswig-Holstein, Tyskland
Død lørdag den 17. juni 1905 i Middelfart, Fyn

Mini-biografi: Bror til Wilhelm Kauffmann. Sekondløjtnant i artilleriet 1840. Gennemgik generalstabsuddannelsen og blev marts 1848 udnævnt til kaptajn. Sammen med broderen, Wilhelm, forblev Kauffmann ved udbruddet af Treårskrigen i den danske hær, medens tre andre brødre sluttede sig til den slesvig-holstenske insurgenthær. Bestred under krigen stillinger som stabschef og souschef. Udtrådte af hæren 1855 for at blive amtmand i Kiel, men indtrådte igen 1860 da han blev dansk militærbefuldmægtiget ved den tyske forbundsdag i Frankfurt am Main. Ved udbruddet af 2. Slesvigske Krig 1864 stabschef ved overkommandoen for felthæren. Efter tilbagetoget fra Dannevirke måtte Kauffmann og den øverstkommanderende, general C.J. de Meza, forlade deres stillinger. Var under resten af krigen brigadekommandør, deltog i kampene på Dybbøl og på Als, desuden leder af våbenhvileforhandlingerne og medlem af den danske delegation ved fredskonferencen i Wien. Efter krigen udnævnt til generalmajor og generaladjudant for landetaten. I forbindelse med hærloven af 1867, som Kauffmann var stærkt imod, blev han pensioneret. Udnævnt til generalløjtnant a la suite 1886, ordensceremonimester ved Ordenskapitlet 1888. I sit lange otium virksom på betydende poster inden for forsikringsvæsenet samt som formand for Forsvarsforeningen for Sjællands Stift. Kauffmanns erindringer Mit Liv blev udgivet 1983. Kammerherre 1855 og Storkors af Dannebrogordenen 1867.