Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk læge og professor

Født fredag den 27. oktober 1815 i København
Død tirsdag den 16. september 1890 i København

Mini-biografi: Var søn af konferensråd Martin Lehmann, blev 1834 student, læste medicin og tog 1840 lægeeksamen. Studerede oftalmologi i kandidattiden på Almindelig Hospital, foretog 1841 en studierejse til Paris og Wien for at videreuddanne sig i øjensygdomme. Var i årene 1842-64 underlæge ved kongens livkorps, 1843-72 distriktslæge, var sekretær i den videnskabelige forening Philiatrien og et år medredaktør af Ugeskrift for Læger. Heinrich Lehmann blev 1846 dr.med. på en afhandling om betydningen af øjets vandvæske. Afhandlingen vakte stor opmærksomhed - også i udlandet og gav anledning til en videnskabelig diskussion, Lehmann følte sig krænket og opgav sin videnskabelige virksomhed. Var under 1. slesvigske krig 1848-51 overlæge ved forskellige lazaretter, foretog derefter igen en studierejse, for i Prag og Berlin at studere nye fremskridt inden for oftalmologien. Oprettede 1852 en poliklinik efter den tyske øjenlæge Albrecht von Graefes forbillede og gjorde året efter tjeneste som koleralæge. Lehmann var under epidemien af ægyptisk øjensygdom 1864, læge ved det kommunale øjenhospital, blev 1872 læge ved blindeinstituttet, 1874 ved Det Kongelige Døvstummeinstitut og var fra 1884 medlem af blindeinstituttets bestyrelse. Blev 1850 Ridder af Dannebrog og fik 1854 titel af professor. Far til borgmester Carl Lehmann og forfatter Edvard Lehmann, bror til indenrigsminister Orla Lehmann.