Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk konferensråd og deputeret

Født torsdag den 16. marts 1775 i Haselau, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død lørdag den 4. oktober 1856 i København

Mini-biografi: Var søn af en præst, gik på gymnasiet i Altona, studerede teologi, filologi og naturvidenskab ved Universitet i Göttingen, modtog universitetets store guldmedalje og blev 1799 dr.phil. for en disputats om insekters sansning. Søgte, efter nogle rejser til forskellige europæiske lande, et professorat i Kiel, blev forbigået og i stedet ansat som assessor ved Økonomi- og Kommercekollegiet i København i 1904. Arbejdede trods sin tyske herkomst, energisk for udviklingen af erhvervslivet i Danmark, arrangerede industriudstilling i Kiel, fik reformeret det danske fyrvæsen og gennemført en udvidelse af Helsingør Havn. Skrev om kurvemageri, kniplingsindustrien i Tønder og fiskeriet ved kysterne. Martin Lehmann mistede under Københavns bombardement 1807, flere af sine optegnelser og blev ramt økonomisk. Giftede sig 1809 med en københavnsk borgmesterdatter og bragte den tyske skik med juletræer til Danmark. Blev optaget i en åndeligt og litterært interesseret kreds med H.C. Ørsted, A.S. Ørsted, dennes hustru Sophie Ørsted, hendes bror Adam Oehlenschläger og Jens Baggesen. Lehmann sad i kommissionen for oprettelsen af Naturhistorisk Museum, blev direktør for museet 1829 og bevarede stillingen til sin død. Fik titel af justitsråd, etatsråd og konferensråd. Udnævntes til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var far til Heinrich Lehmann, Orla Lehmann og Wilhelm Lehmann.