Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer og kammerherre

Født lørdag den 2. marts 1895 på Frederiksberg
Død søndag den 5. august 1962

Mini-biografi: Var søn af en styrmand, kom i 1912 ind som kadet ved søværnet og blev i 1917 sekondløjtnant. Sejlede herefter med bl.a. kystforsvarsskibene Skjold samt Herluf Trolle, var næstkommanderende på inspektionsskibet Beskytteren til Færøerne, uden for nummer i Søværnets Operative Kommando styrmand på D.F.D.S.: S/S Florida og S/S Vidar samt ved matros- og sø-minekorpset. Helge Andresen gennemgik 1921-22 søværnets officersskole, påmønstrede kystforsvarsskibet Olfert Fischer, var næstkommanderende på inspektionsskibet Diana ved fiskeriinspektion i danske farvande, i 1923 chef for torpedobåden Støren, 1924 for torpedobåden Salen. Tog i 1925 diplom som radioingeniør ved Ecole supérieure d'Electricité i Paris, Virkede som radioofficer i kystforsvarsskibe og underviste i torpedolære på officersskolen. Blev chef for sø-minevæsenets torpedosektion, for torpedostationen i Bramsnæsvig samt for flere torpedobåde. Udnævntes til orlogskaptajn, blev 1939 kommandørkaptajn, var under besættelsen interneret af tyskerne. Andresen var formand for Hovedorganisationen for Søofficerer og Danske Statsembedsmænds samråd, medlem af Sø- og Handelsretten, den ekstraordinære tjenestemandsdomstol og den ekstraordinære undersøgelseskommission samt æresmedlem af Institut Français de Copenhague. Var jagtkaptajn hos Frederik 9. samt chef for kongedelingen til Stockholm, Færøerne, Grønland og Oslo. Fik titel af Kammerherre samt Kommandør.