Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk socialforsker, rådgiver og forfatter

Født onsdag den 11. oktober 1911 på Frederiksberg
Død mandag den 1. marts 1999

Mini-biografi: Var søn af professor Aage Friis, blev 1930 student fra Herlufsholm, var redaktør af Vi Gymnasiaster og formand for Dansk Gymnasiastforbund, blev 1938 cand.polit. og fik ansættelse i Socialministeriet. Var fra 1948 statsvidenskabelig konsulent for Arbejds- og Socialministeriet, sad bl.a. i sygekassekommissionen samt invalideforsikringskommissionen, var ledende sekretær for ungdomskommissionen, tog initiativ til undersøgelser om ungdommens kår, ældre-, langvarigt arbejdsløse- og erhvervshæmmedes forhold. Henning Friis blev 1958 udnævnt til Socialforskningsinstituttets første direktør, varetog rådgivningsopgaver for FN, UNESCO samt WHO, var konsulent og rådgiver i socialpolitiske spørgsmål for myndighederne i forskellige lande. Friis tog aktivt del i forskelligt organisationsarbejde, sad bl.a. i teknikerkommissionen, sygekassekommissionen, invalideforsikringskommissionen, samordningsudvalget vedrørende revalidering, Dansk Sygehus Institut samt Socialministeriets børnekommission. Holdt forelæsninger over socialpolitik, var censor i socialpsykologi på Københavns Universitet, i statskundskab ved Aarhus Universitet og gæsteprofessor ved Graduate FacultyNew School of Social Research. Repræsenterede Danmark i organisationer som OECD samt UNESCO, var næstformand for European Coordination Center for Research and Documentation in Social Sciences i Wien, rådgiver og konsulent vedrørende socialpolitik samt socialforskning for myndighederne i Egypten, Marokko, Irland, Indien, Filippinerne og Bangladesh. Skrev bl.a. Familien og samfundet, Scandinavia between East and West, Lande i nød samt Familien og samfundet. Bror til Finn Friis.