Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk ambassadør

Født tirsdag den 22. juli 1913 i København
Død torsdag den 19. juli 1990

Mini-biografi: Var søn af museumsinspektør H. Hjorth-Nielsen, blev student i 1930, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1937. Blev samme år ansat som politifuldmægtig i København, året efter sekretær i justitsministeriet og i 1939 fuldmægtig ved Færø amt. Henning Hjorth-Nielsen tjente i 1944, under 2. verdenskrig, i den britiske hær og var medlem af den danske militærmission i London, var i 1945 udsendt som forbindelsesofficer i Tyskland. Blev i 1946 sekretær i udenrigsministeriet, udnævntes i 1949 til fuldmægtig, var tjenstgørende ved delegationen til NATO i 1951, ved NATO's internationale sekretariat 1952-54 samt ambassaderåd ved delegationen til OEEC i 1954. Blev udnævnt til kontorchef i Udenrigsministeriet i 1958, blev året efter generalkonsul samt handelsrådgiver i London og fik 1961 personlig titel af gesandt. Hjorth-Nielsen var i 1963 ambassadør i Haag og Danmarks faste repræsentant i Det nordatlantiske Råd i Paris (nu Bruxelles) 1966, var tillige ambassadør i Bruxelles samt Luxembourg i 1967, i ambassadør i Ottawa i 1973, dansk repræsentant ved De Forenede Nationer i New York 1975 og i årene 1977-83 ambassadør i Stockholm. Hjorth-Nielsen blev udnævnt til Kommandør af 1. grad af Dannebrog, modtog adskillige udenlandske hædersbevisninger samt Christian X's erindringsmedalje og frihedsmedalje for deltagelse i krigen 1940-45.