Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk toldkammerdeputeret

Født lørdag den 17. oktober 1789 på Arnakkegård, Holbæk
Død mandag den 13. juni 1842 i København

Mini-biografi: Var søn af en borgmester, blev 1807 student fra Frue skole i København, læste jura på Københavns Universitet og tog kandidateksamen 1811. Foretog straks efter en studierejse til Tyskland og blev ved hjemkomsten i 1812, auskultant i det vestindisk-guineanske rente- og generaltoldkammer. Udnævntes i 1813 til assessor, blev 1816 kammersekretær, 1817 kammerråd, 1823 surnummerær kommitteret i generaltoldkammer - og kommercekollegiet, 1825 virkelig kommitteret. Deputeredes 1834 og blev departementschef for Københavns toldfag, blev 1841 første deputeret. Herman Bech forhandlede som den kongelige kommissarius' tilforordnede på regeringens vegne, med de første danske stænderforsamlinger om den nye told- og konsumptionsordning og fik også sæde i den kommission, der endeligt udarbejdede toldlovene af 1838. Bech tog 1820 initiativ til oprettelsen af Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn, sad selv i direktionen til 1841, var i 5 år tillige medlem af Nationalbankens repræsentantskab og havde hvervet som administrator for Frederiksværk Gods. Fik titel som justitsråd, etatsråd, konferenceråd og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. Var gift med en datter af lægen Henrich Callisen. Var en afholdt leder og hædredes af danske toldembedsmænd med H.V. Bissens relief, Kvinderne ved Graven Paaskemorgen, på sin gravsten.