Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk viceadmiral

Født søndag den 1. december 1872 i Aalborg
Død søndag den 21. juni 1953 i København

Mini-biografi: Var søn af en vicekonsul, blev 1892 kadet i flåden, premierløjtnant 1901, kaptajn 1911, steg stadig i graderne og var 1940 viceadmiral. Hjalmar Rechnitzer udarbejdede en skildring af søkrigsmæssige operationer under den russisk-japanske krig, var udkommanderet med panserskibet Olfert Fischer ved eskorteringen af prins Carl (Haakon VII) til Norge og i Italien for at overvåge bygningen af Danmarks første ubåd Dykkeren. Blev ubådens chef og medvirkende til at søværnet anskaffede flyvebåde. Var tillige chef for ubådsdivisionen, for ubådsflotillen, for marinens flyvevæsen, for marineministeriets sekretariats- og kommando-kontor og departementschef i ministeriets 1. departement. Var medlem af kommissionen der udarbejdede straffelov for krigsmagten og lov for den militære retspleje. Rechnitzer bad forgæves om ressourcer til gennemførelse af forholdsregler, hvis tyskerne besatte Danmark, rådede regeringen til at forholde sig passiv da angrebet kom, fordi den danske flådestyrke ikke var stærk nok til et forsvar. Rechnitzer tog sin afsked på grund af uberettigede beskyldninger om at have lovet tyskerne danske marinefartøjer og mandskaber til minestrygning i danske farvande. Rechnitzer sad i bestyrelsen for Fr.Th. Adolphs Enke A/S., var medstifter af Det danske søspejderkorps, modtog Dannebrogsmændenes Hæderstegn, Storkorset af Dannebrogordenen var Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand samt Kommandør af 2. og 1. grad af Dannebrogordenen.