Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør

Født lørdag den 7. september 1754 i Helsingør
Død torsdag den 22. august 1816 i Ems

Mini-biografi: Var søn af en etatsråd, blev student 1771 og straks efter ansat på et bankkontor. Blev 1774 udnævnt til sekretær ved Øresundstolden i Helsingør, hvor faderen var inspektør, forfremmet til protokolfører efter to års tjeneste. Hjalp sin tysksprogede far med det danske sprog og blev ved faderens død tilsynsførende med den islandske og finske handel, siden administrerende direktør for Den kongelige Grønlandske Handel og fik titel af justitsråd. Var blevet udnævnt af Ove Høegh-Guldberg på anbefaling af finansmanden Heinrich Carl von Schimmelmann, begge havde interesser i hvalfangsten og havde brug for den effektive administrationsembedsmand. Hartvig Marcus Frisch blev 1788 beskikket som medlem af Den kgl. Grønlandske Handelskommission, fungerede fra 1792 som direktør for Realisationskommissionen for det danske, norske, slesvigske og holstenske forenede handels- og kanalkompagni, fik moderniseret det vestgrønlandske samfund og skabt mulighed for liberalisering. Måtte de sidste ti år af sit liv arbejde ekstra hårdt for at holde handelen i gang da krigen havde afbrudt forbindelsen fra Vestgrønland til Danmark og Norge. Frisch ejede et hus på Nytorv i København tegnet af Nicolai Abildgaard, blev 1813 udnævnt til etatsråd og drev ved siden af sit embede, landbrug og fabriksvirksomhed på landstedet Vodroffgård.