Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk ingeniør og banechef

Født torsdag den 22. april 1875 i Odense
Død lørdag den 14. august 1965 i København

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, tog 1892 polyteknisk adgangseksamen, blev 1897 polyteknisk kandidat som bygningsingeniør og ansat på banechefens kontor. Vakte generaldirektør Charles Ambts opmærksomhed og blev 1904 ekspeditionssekretær i generaldirektoratet, 1907 baneingeniør med tjeneste i København, siden i Aarhus. Holger Flensborg blev 1911 kontorchef i generaldirektoratet, 1916 overingeniør samt leder af statsbanernes anlægsafdeling og 1922 chef for baneafdelingen, var fra 1945 anlægschef og forestod bl.a. fuldførelsen af banen fra Nykøbing til Rødbyhavn. Ledede broarbejdet ved forberedelsen af Lillebæltsbroen og Storstrømsbroen og foretog valget af brotype. Stod for elektrificering af banerne til Holte samt Klampenborg, forskellige dobbeltsporanlæg m.m. Flensborg var medlem af kommissionen angående havneforhold i Helsingør, kommissionen angående ny broforbindelse mellem Aalborg og Nørresundby, bedømmelsesudvalget for international konkurrence om bro over Sydhavnen, kommissionen om konkurrence om udvidelse af Aarhus Havn samt Fredericia Havn, medlem af bestyrelsen for Københavns flydedok og frihavn, var landbrugsministeriets tilsynsførende ved brunkulsproduktionen, medlem af Dansk Ingeniørforenings bestyrelse, medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber, æresmedlem af Nordiska Jarnvagsmannasållskapet, formand for Statsbanernes private Enkekasse og censor ved Den Polytekniske Læreanstalt. Modtog Fortjenstmedaljen i Guld, blev Kommandør af Norges St. Olavs Orden og Sveriges Nordstjerneorden, udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 1. grad.