Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk amtmand, etatsråd og hospitalsgrundlægger

Født lørdag den 1. marts 1617 i Dömitz, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland
Død tirsdag den 21. marts 1693 på Antvorskov Slot

Mini-biografi: Var søn af en staldmester og mistede sin far som 13årig. Blev derefter ansat som page hos enkedronning Sophie på Nykøbing Slot og kom, da denne døde året efter, i tjeneste hos Christian IV, lærte at ride og blev 23 år gammel erklæret væragtig af kongen og skulle nu regnes som voksen mand. Hugo Lützow rejste nu ned til rigsskatmester Hannibal Sehesteds ambassade i Spanien og rejste hjem over Holland og England. Besøgte året efter Wien, Venezia og tilbragte vinteren 1642 på universitetet i Padua, foretog endnu et par rejser, men blev i 1644 kaldt hjem for at stå ved kongens side i Torstenson-krigen. Blev udnævnt til hofjunker og fik tilbud om komme i tjeneste fra udenlandske fyrstehuse, men foretrak at blive i Danmark og tjene Frederik III som kammerjunker og staldmester. Blev erklæret adelig i 1651 og fik 4 år efter tildelt Antvorskov og Korsør len, boede fra 1662 som amtmand på Antvorskov slot, passede de tilhørende stutterier og siges at have været human over sine bønder. Blev etatsråd i 1671, hørte fra 1684 til blandt landets højeste embedsmænd og måtte ofte træde til som ledsager når der kom fornemt besøg fra udlandet.