Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landmand, forfatter, kammeråd og kvægavlspionér

Født søndag den 12. marts 1820 på Østrupgård. Håstrup, Faaborg-Midtfyn
Død søndag den 6. marts 1892 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en forpagter, blev som 15årig medhjælper på et godsforvalterkontor og 1836 landvæsenselev på Brobygård. Jens Banzon Hee Andersen blev 1840 forvalter på Frederiksgave ved Assens, var fra 1843 avlsforvalter på Gunderslevholm ved Næstved, overtog gården i forpagtning 1851, drev den til 1878 og forpagtede tillige hovedgården Broksø. Indkøbte anglerkvier og grundlagde den kendte Gunderslevholm malkekvægstamme, fik stor indflydelse på malkekvægets udvikling over hele landet. Andersen var blandt de første danske bønder, der gik planmæssigt frem i avlsarbejdet med gennemført stambogsføring. Gik ind for "spejllæren", udgav 1849 Veiledning til Anvendelse af Guénons Kendemærker ved Malkekøers Bedømmelse, demonstrerede spejlets betydning på dyrskuer og holdt foredrag i landboforeningerne. Virkede som dommer ved landmandsforsamlinger samt dyrskuer, ønskede rationelle principper i kvægavlen og agiterede for bedre redskaber og maskiner, rationel jord-behandling m.m. Var medlem af bestyrelsen for landboforeningerne i Sorø og Præstø amter, udarbejdede Meddelelser om Sorøe Amts landoeconomiske Selskabs Virksomhed, sad i landhusholdningsselskabets kommission og bestyrelsesråd. Blev 1880 sekretær ved De samvirkende landboforeninger i Sjællands stift, lagde planen for foreningernes Stambog over Heste og Malkekvæg og skrev 1.-3. del. Fik titel af kammerråd, modtog Collin-medaljen i sølv og blev udnævnt til Ridder af Dannebrog. Farbror til S.M. Andersen.