Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, politiker og professor

Født mandag den 11. februar 1799 i København
Død søndag den 16. november 1856 i København

Mini-biografi: Var søn af en ølhandler, var intelligent og flittig, blev derfor tidlig i stand til at forsørge sig selv. Arbejdede som ekstraskriver i generaltoldkammer- og kommercekollegiet, fra 1815 i samme job ved Københavns politiret, tog 1816 juridisk eksamen for ustuderede, blev på Anders Sandøe Ørsteds anbefaling udnævnt til kopist, blev 1818 fuldmægtig. Johannes Ephraim Larsen fortsatte jurastudiet, tog 1825 embedseksamen, avancerede 1826 til politisekretær, 1828 til politiassistent. Studerede retshistorie, udgav 1825 Yderligere Undersøgelser om Christian II’s Love, med udgangspunkt i J.L.A. Kolderup-Rosenvinges undersøgelser, siden kom Bidrag til de gamle danske Provinsial-lovbøgers Historie. Larsen udnævntes 1831 til professor ekstraordinær i lovkyndighed, 1836 til professor ordinær og assessor i konsistorium, 1856 til justitiarius i højesteret, var et par perioder rektor ved Københavns Universitet. Blev 1850 efor for den arnamagnæanske stiftelse, var medlem af Det kongelige Danske selskab for fædrelandets historie og sprog, formand for Den danske historiske Forening, for Det historisk-genealogiske selskab, medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Blev medlem af stænderforsamlingerne, Den Grundlovgivende Rigsforsamling, af Folketinget, Landstinget og var 1955 formand for Rigsretten i sagen mod ministeriet A.S. Ørsted, blev kort før sin død udnævnt til præsident for Højesteret. Fik titel af etatsråd og konferensråd og blev Ridder af Dannebrog.