Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge, arkitekt og professor

Født torsdag den 1. august 1737 i København
Død torsdag den 25. februar 1808 i København

Mini-biografi: Var søn af en kammerråd, blev 1756 optaget på Kunstakademiets Arkitektskole i København, vandt både den lille og store sølvmedalje, den lille og store guldmedalje. Jens Bang læste samtidig medicin, tog 1772 kandidateksamen, blev ansat som prosektor hos professor Christen Friis Rottbøll og udførte dissektioner ved anatomiske forelæsninger på Kunstakademiet. Tog 1774 den medicinske doktorgrad på disputatsen, Tentamen medicum de mechanismo partus perfecti, om skuldrenes passage gennem bækkenet under en fødsel. Var læge ved Næs Jernværk i Norge, 1776-1801 ved Sorø Akademi, var tillige distriktskirurg for Sorø og Holbæk amter. Blev medlem af Videnskabernes Selskab i både Norge og Danmark, æresmedlem af kunstakademiet, valgtes 1801 til viceborgmester for sundhedsvæsenet i København, var medlem af sundhedskollegiet, direktør for Københavns fattigvæsen, medlem af kommissionen for Christiansborgs og Råd- og Domhusets opførelse. Var revisor og kasserer ved Kunstakademiet og blev 1805 udnævnt til professor i anatomi. Undersøgte, sammen med Urban Bruun Aaskow, den ondartede kvægsyge, holdt forelæsninger for jordemødrene på Fødselsstiftelsen og forelæsninger på kunstakademiet. Leverede som arkitekt, tegning til graverboligen på Assistents kirkegård og sarkofagerne i det Reitzensteinske gravmæle i Sorø Kirke, tegnede et sindssygehospital, et tugthus o.a., som ikke blev opført. Udførte desuden en del kobberstik og illustrationer. Blev 1803 justitsråd.