Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk forfatter, rådmand, krigs- og landkommissær

Født lørdag den 24. august 1650 i Arrild, Tønder
Død mandag den 11. november 1715 i København

Mini-biografi: Var søn af en bonde, kom som 12årig til sin farbror Hans Rostgaard på Krogerup, gik i Helsingør Skole, gjorde som ung krigstjeneste i Holland, kom som sergent tilbage til Danmark og virkede ved Sjællandske Livregiment til 1680. Efterfulgte i 1684 sin farbror som ridefoged samt amtsskriver, blev i 1691 amtsforvalter i Kronborg Amt og udmærkede sig i kampen mod svenskerne under landgangen ved Humlebæk i år 1700. Blev i 1702 rådmand i København og året efter tillige krigskommissær samt skattekommissær for Sjælland, Møn og Lolland-Falster. Fik af sin farbror overdraget Nekselø og erhvervede siden Farumgård samt Sejerø. Jens Rostgaard stiftede 6 Senge i Vartov og efterlod sig flere samlinger med historisk samt landøkonomisk indhold, hvoraf en kortfattet Kjøbenhavns Historie fra 1168-1711 blev udgivet i 1720 og derefter, ofte i lighed med andre af efterladenskaberne, blev trykt i tidsskrifter i det 18. århundrede. Hans Rostgaard havde af Christian IV fået kongeligt skøde på herregården Krogerup for sin indsats i svenskekrigene og Jens Rostgaard var formynder for sin fætter Frederik Rostgaard til denne blev myndig og kunne overtage herregården med den tilhørende landsby Tibberup. Staten overtog i 1942 Krogerup og åbnede i 1946 Krogerup Højskole med professor Hal Koch som forstander.