Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk bibliotekar

Født tirsdag den 1. april 1879 i Hejls, Kolding
Død torsdag den 8. april 1965 i Herlev (tidl. Herløv)

Mini-biografi: Var søn af en bestyrer, læste efter skoletiden til lærer og tog eksamen 1902, arbejdede herefter som lærer i Hobro. Interesserede sig for biblioteksarbejde lod sig inspirere af bibliotekspionererne A.S. Steenberg, Jørgen Banke og Th. Døssing. Johannes Landt ledede i årene 1909-18 Ordrup folke- og børnebibliotek, tog eksamen fra den første biblioteksskole 1918, udnævntes samme år til kommunebibliotekar ved Gentofte biblioteksvæsen, fik snart åbnet nogle filialer og 1930 hovedbiblioteksbygningen i Hellerup. Fra 1926 var Gentofte Kommunebibliotek centralbibliotek for Københavns amtsrådskreds, Landt var 1927 med til at oprette Københavns amts biblioteksforening og skaffe en bil til at transportere bøger mellem bibliotekerne og til sygehuse og alderdomshjem. Landt arbejdede målbevidst, gjorde elevbiblioteket til en selvstændig institution, der dog siden kom ind under det kommunale børnebibliotek og var meget optaget af biblioteksteknikken. Fik trykt katalogkort til folkebibliotekernes fælleskataloger, var en god leder af sit personale og indprentede dem sin egen målsætning: "at være biblioteksbenytternes tjenere og vejledere". Interesserede sig tillige for lokalhistorien, var fra 1923 sekretær i Historisk-topografisk selskab for Gentofte kommune og 1932-50 leder af museet på Øregaard.