Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer, litograf og korttegner

Født torsdag den 8. juni 1797 i Hillerød
Død fredag den 5. juni 1885 i København

Mini-biografi: Var søn af en gartner, modtog privatundervisning til sit 13. år og blev derefter optaget på landkadetakademiet. Udnævntes 1815 til sekondløjtnant ved Kronens Regiment i Helsingør, blev 1826 virkelig premierløjtnant og 1839 kaptajn, afskedigedes 1842 på grund af arméreduktionen. Underviste i årene 1831-42 i skrivning ved Landkadetakademiet. Gjorde tjeneste i 1. slesvigske Krig 1848-50 som leder af topografiske arbejder, blev 1849 major og 1851 oberstløjtnant, forlod hæren 1869 med titel som oberst. Jacob Henrik Mansa havde kunstneriske interesser og viste tidligt talent for kalligrafi og tegning, knyttedes 1820 til Det kongelige Stentrykkeri og udviklede sig til en højt anset litograf, der også blev kendt uden for landets grænser. Ved instituttets ophævelse 1843, begyndte Mansa selv at udarbejde store kortarbejder og afsluttede 1851, 1. udgave af Specialkortene over Danmark, der hurtigt vandt stor udbredelse. 2. udgave, omarbejdet og forøget med Bornholm, udkom 1853-64. Mansa udgav tillige bl.a. kort over Als, generalkort over Sjælland, Lolland og Falster, Jylland, Fyn, Skåne, generalkort over Danmark og skolekort over Danmark. Alle kort udmærkede sig ved et smagfuldt udseende, de var overskuelige, faste i tegningen og havde et godt valg af terrængenstande og signaturer. Mansa blev tildelt Kommandørkorset af Dannebrog. Var bror til lægen F.V. Mansa.