Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge og medicinalhistoriker

Født søndag den 19. januar 1794 på Marienlyst, Helsingør
Død onsdag den 1. oktober 1879 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en gartner, blev 1812 student, tog 1818 kirurgisk eksamen og blev derefter kirurgisk kandidat på Frederiks Hospital. Fik 1822 egen praksis på Vesterbro i København, blev 1825 bataljonskirurg og siden regimentskirurg. Blev af sin lærer J.D. Herholdt, opfordret til at skrive en afhandling om mærkelige epidemier og lægevidenskabens tilstand i Danmark i middelalderen. Frederik Vilhelm Mansa forsvarede den 1831 for en medicinsk doktorgrad på Halles Universitet. Udgav sammen med Herholdt, Samlinger til den danske Medicinalhistorie og offentliggjorde i Historisk Tidsskrift et, større arbejde om Pesten i Helsingør og Kjøbenhavn 1710 og 1711. Skrev mindre afhandlinger om bl.a. den veneriske sygdoms tidligere historie i Danmark, epidemier i Danmark i det 16. århundrede, om vore ældste Apoteker og deres privilegier, oversatte tillige udenlandske lægevidenskabelige Værker. Blev 1834 læge ved J.P. Langgaards nyoprettede ortopædiske Institut, 1835 divisionskirurg i Søetaten og var i årene 1845-64 stabslæge i Søetaten. Deltog ved skandinaviske naturforskermøder som dansk generalsekretær og var vicepræsident i det kongelige medicinske selskab. Mansa fuldførte i sit otium, hovedværket Bidrag til Folkesygdommenes og Sundhedsplejens Historie i Danmark fra de ældste Tider til Begyndelsen af det 18. Aarhundrede. Blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør. Bror til litografen J.H. Mansa.