Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk rentemester

Født ca. 1500 på Førslevgård, Næstved - (mangelfuld?)
Død søndag den 14. december 1572 på Førslevgård, Næstved (efter 28/6 1572)

Mini-biografi: Faderen tilhørte den sjællandske lavadel, mens moderen var højadelig, blev indskrevet ved Københavns Universitet 1518, der vides ikke meget om hans studier, men Joachim Beck begyndte i 1525 at være med til at opkræve landehjælp og havde omkring 1530 fået et kannikedømme ved Roskilde domkirke. Kom efter Grevefejden til at spille en mere fremtrædende rolle, var 1537 sammen med sin svoger Christoffer Ravensberg, med til at møde svenskerne i Halmstad og blev kort efter ansat som rentemester. Arbejdede i starten sammen med rentemester Anders Glob, der snart trak sig tilbage. Beck førte regnskaber, modtog indbetalinger, foretog udbetalinger og sørgede for en klar oversigt over statens finansielle stilling. Arbejdede sammen med Johan Friis og kancelliet på lensreformen, udarbejdede jordebøger m.m., havde hele Østdanmark under sig, mens der var en særskilt jysk rentemester. Beck var dygtig og fik i Christian III.'s regeringstid reorganiseret Danmarks administration. Havde fast bopæl i København, nød livet og de privilegier jobbet førte med sig, havde imidlertid fået en fjende i hofmester Eske Bille, blev anklaget for embedsmisbrug, skulle have brugt kongens sildesaltere til egen husholdning og blev afsat. Blev genansat 1557 som rentemester for hele Danmark, virkede under hele syvårskrigen og fik som løn forskellige len.