Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk historiker og museumsinspektør

Født tirsdag den 10. august 1875 på Frederiksberg
Død søndag den 4. maj 1941 i Charlottenlund

Mini-biografi: Var søn af maler og billedhugger Henrik Olrik, blev student 1892 samt cand.mag. i historie 1898. Var allerede i 1894 blevet assistent ved Dansk Folkemuseum og knyttedes 1897 til Nationalmuseets 2. afdeling. Her var Olrik en snes år og forberedte derved Folkemuseets sammenslutning med Nationalmuseet, som fandt sted i 1920. Blev i 1910 inspektør og forestod, efter en brand i 1926, flytningen fra Vesterbro til Kunstindustrimuseets loft. I 1933 blev det igen flyttet, for at få sit endelige hjem i Nationalmuseets store nybygning. Olrik var som historiker, specialist i det danske sølv og udgav 2 statelige kvartbind herom: Drikkehorn og Sølvtøj fra Middelalder og Renaissance (1909) samt Danske Sølvarbejder fra Renaissancen til vore Dage (1915). Fik fra Udvalget for Folkeoplysnings Fremme en opfordring til at oversætte Saxo. Det blev til Saxos Danesaga I-IV, der udkom 1908-12. Har her med held søgt at gengive Saxos kunstlede stil i en gammeldags sprogtone. I 1931 kom en ny udgave med en stor tekstkritisk udvidelse. Olrik udgav desuden mange arbejder om kilderne til Danmarks historie samt en samling ældre danske folkebøger. Har i Det danske Folks Historie II og III skildret perioden 1241-1439 samt i Vilhelm la Cours store værk Sønderjyllands Historie samme tidsperiode.