Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født fredag den 10. maj 1907 i Aarhus
Død onsdag den 31. august 1994

Mini-biografi: Var søn af en oberst, blev som 18årig kadet i søværnet, 1928 søløjtnant af anden grad og 1929 af 1. grad. Var 1930 på undervandsbådsskole, blev derefter næstkommanderende i undervandsbåde, var 1931 på observatorskole ved flyvevæsenet, tog året efter med inspektionsskibet Hvidbjørnen til Island. Var 1933 næstkommanderende på minestrygeren Narhvalens kadetskoledeling, kom på søofficersskolen, gennemgik et søofficerskursus og blev 1934 næstkommanderende i undervandsbåde. Jørgen Teisen sejlede i 1935 med kongeskibet Dannebrog, blev samme år adjudant ved kystdefensionen og var med på inspektionsskibet Ingolfs tur til Grønland. Steg forsat i graderne, blev i sommeren 1937 kaptajnløjtnant og i foråret 1943 udnævnt til orlogskaptajn. Var under besættelsen aktiv i modstandsgruppen "Ringen" samt leder af modstandsbevægelsen på Sjællands Odde, oprettede et vagtkorps for illegale radiotelegrafister i København og arbejdede for bl.a. faldskærmsmanden Ole Geisler. Teisen blev i 1963 leder af Marinens bibliotek, virkede som bibliotekar for dronning Ingrid, fik oprettet Dansk Militærhistorisk Kommission, tilsluttet Commision Internationale d'Histoire Militaire og sad selv i bestyrelsen til 1979. Fortsatte viceadmiral S.E. Pontoppidans arbejde med at indsamle samt bearbejde data for danske søofficerer og var sekretær i den danske afdeling af Foreningen for Skandinaviske Sømandshjem i Fremmede Havne. Udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.