Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk journalist

Født torsdag den 3. april 1800 i Stege, Møn
Død fredag den 15. september 1837 i Ordrup

Mini-biografi: Var søn af en købmand og bror til Alfred Anton Hage, gik på latinskolen i Nykøbing Falster, kom siden til Roskilde Katedralskole og dimitteredes 1817 til Universitetet. Tog 2. eksamen, hjalp en tid sin fader i forretningen og blev derefter huslærer. Var yderst flittig og tillagde sig en omfattende kommerciel og landøkonomisk viden, dertil stort kendskab til klassisk litteratur, moderne hovedsprog, historie og geografi. Johannes Hage tog 1824 teologisk embedseksamen, udnævntes 1827 til adjunkt ved Roskilde Katedralskole, underviste i historie og geografi, tog filologisk embedseksamen og blev overlærer. Interesserede sig for Roskildes befolkning, fik oprettet en sparekasse, en søbadeanstalt, en forening til forskønnelse af byens omgivelser og et understøttelsesselskab for fattige enker og andre trængende. Hage satte sig ind i politiske, statsøkonomiske og kommunale spørgsmål og fulgte med stor opmærksomhed begivenhederne i udlandet. Foreslog professor C.N. David udgivelsen af et ugeskrift, der kunne behandle historisk-politiske, statistiske og statsøkonomiske spørgsmål, første udgave af Fædrelandet udkom 1834, Hage var en virksom medarbejder og blev snart redaktør. Udgav 1835 Oversigt over Europas Historie og blev af Kancelliet anklaget for fornærmelser mod fremmede magter. Blev frifundet ved Hof- og Stadsretten, men ved Højesteret idømt en bøde og livsvarig censur, fratrådte derefter stillingen som redaktør.