Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk kontreadmiral

Født torsdag den 16. november 1820 i København
Død tirsdag den 4. oktober 1887 i København

Mini-biografi: Var søn af en kommandør, blev som 20årig sekondløjtnant i marinen, udnævntes i 1849 til premierløjtnant og 1862 til kaptajnløjtnant. Blev i 1868 kaptajn, året efter kommandør og 1884 kontreadmiral, nåede det følgende år aldersgrænsen og forlod marinen. Johan Philip Schultz blev 1841 ansat ved søkortarkivet, viste sig at have gode evner for sø opmåling og blev 1845 vagerinspektør. Gjorde under 1. slesvigske krig 1848-50 tjeneste som adjudant og militær sekretær hos marineminister C.C. Zahrtmann, tog efter krigen på togt til Vestindien. Var i årene 1856-58 næstkommanderende ved Søkadetakademiet og ledede 1859-63 søopmålingerne. Schultz var under 2. slesvigske krig 1864 næstkommanderende på linjeskibet Skjold og deltog i affæren ved Swinemünde. Var chef for skonnerten Fylla på et togt til Island og blev 1865 chef for marineministeriets sekretariatskontor, udnævntes året efter til departementsdirektør for admiralitetet og 1880 til direktør for sekretariats- og admiralitetsdepartementet. Schultz havde ført Fregatten Jylland til Vestindien, fregatten Sjælland til Lissabon og var 1885 chef for øvelseseskadren. Modtog 1876 Kommandørkorset og ved sin afgang som direktør Storkorset af Dannebrog.