Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk livsforsikringsselskabsdirektør og etatsråd

Født torsdag den 28. juli 1831 i Rabøl/Rabel, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død tirsdag den 1. juli 1913 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en skomager, gik tidligt ud af folkeskolen og arbejdede en tid i manufakturbranchen, kom 1854 ind i hæren som underofficersaspirant, blev kort efter udnævnt til korporal og 1858 til sergent. Deltog i krigen 1864 ved 18. regiment, blev overkommandersergent ved 22. bataljon og forflyttedes 1867 til 17. bataljon som stabssergent. Julius Ramm blev efter krigen ansat på det københavnske kontor for generalagenturet for det franske livsforsikringsselskab Caisse Générale des Families. Blev interesseret i idéen med livsforsikringer og prøvede at få udbredt tanken i Danmark, henvendte sig først til den allerede eksisterende statsanstalt for livsforsikring, men uden særlig held. Oprettede i stedet i 1872 det første private danske livsforsikrings-aktieselskab: Livsforsikringsselskabet Hafnia, sammen med C.A. de Fine Skibsted, T.N. Thiele og departementschef J. Benzon-Buchwald, som blev selskabets første direktion. Ramm blev forretningsfører og siden direktør uden den store erfaring, men med energi, flid og forståelse af livsforsikringen blev vanskelighederne overvundet og Hafnia blev et stort og velkonsolideret selskab. Ramm sad som formand i direktionen for den militære Enkekasse af 1847. Blev 1895 udnævnt til Ridder af Dannebrog, fik 1905 titel af etatsråd og tog samtidig sin afsked efter 33 år som direktør.