Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk købmand og politiker

Født søndag den 1. juni 1817 i Aarhus
Død torsdag den 3. september 1874 i København

Mini-biografi: Var søn af grosserer Hartvig Philip Rée, fik efter skoletiden en uddannelse ved handelen og nedsatte sig 1842 som købmand i Randers, overtog 1850 tillige ansvaret for faderens store virksomhed. Julius Rée var interesseret i byens ve og vel og blev med tiden tildelt adskillige tillidsposter. Var medlem af havnekommissionen samt af borgerrepræsentationen og sad i nogle kommissioner, der blev nedsat for at tage stilling til omstændighederne ved sejladsen på Gudenåen. Var ligeledes medlem af repræsentantskabet for den mosaiske menighed og blev efter at have forladt byen udnævnt til æresmedlem. Rée rejste i foråret 1857 med sin familie til København og nedsatte sig som grosserer. Valgtes 1864 i Randers kredsen til medlem af Rigsrådets og Rigsdagens Folketing, var i 1866 medstifter af Creditkassen for Landejendomme i Østifterne og sad i direktionen til 1874. Rée viste stor interesse for offentlige anliggender og skrev adskillige artikler til forskellige blade om handels- og næringsforhold. Begav sig også af litterære sysler, navnlig i historisk retning og skrev en hel del historiske afhandlinger, fik bl.a. offentliggjort artiklen Nogle Undersøgelser over Norges Forhold i 1814 i Dansk Maanedsskrift. Var bror til Anton Rée og Bernhard Rée, far til Eduard Rée.