Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk skolekøkkeninspektør

Født onsdag den 20. december 1865 på Frederiksberg
Død tirsdag den 24. august 1937 i Nødebo

Mini-biografi: Var datter af en overlærer, tog en uddannelse til privatlærerinde på N. Zahles skole, underviste på skolen 1883-98 og 1901-1903. Havde den opfattelse at piger skulle have grundig undervisning i husgerning, rejste 1899 til Kristiania, gennemgik et kursus for skolekøkkenlærerinder, fik derefter offentlige tilskud til at tage på studierejser til Sverige, Tyskland samt USA. Tog ved hjemkomsten aktivt del i tilrettelæggelsen af en faglig uddannelse for skolekøkkenlærerinder, blev i 1904 inspektør ved Statens Lærerhøjskole samt leder af skolekøkkenafdelingen. Karen Blicher fulgte med udviklingen på området, påtog sig lignende opgaver og oprettede, sammen med professor Chr. Jürgensen, det første kursus i madlavning for læger, siden et for sygeplejersker. Var under 1. verdenskrig medlem af Den overordentlige kommission til vejledning for regeringen om foranstaltninger under krigen, af Husholdningskommissionen af 1918 og var formand for ministeriernes husholdningsudvalg, tog initiativ til oprettelse af kommunale hånd-arbejdsstuer under Københavns skolevæsen. Udgav sammen med Sofie Rasmussen: Lærebog i huslig Økonomi for Begyndere og sammen med lægen Caroline Steen: Vore daglige Levnedsmidler. Karen Blicher var medlem af Dansk Kvindesamfund, sad i bestyrelsen for Danske Kvinders Nationalråd 1930-34, var folketingskandidat for Det Radikale Venstre, stillede op ved første folketingsvalg med kvindevalgret i 1918, dog uden at blive valgt.