Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter og arkivar

Født mandag den 21. november 1921 i Aabenraa
Død fredag den 23. december 1977 i Gentofte

Mini-biografi: Voksede op i et grundtvigiansk hjem, tog studentereksamen fra Åbenrå Statsskole, rejste derefter til København for at studere og blev 1951 cand.mag. i dansk og tysk. Karen Marie Olsen havde tre år forinden fået udgivet bogen Åbenrå Bymål og allerede her, ved sin metode og emnevalg, skabt sig en placering som en af Danmarks førende unge sprogforskere. Var gift med landsarkivar Gunnar Olsen og blev interesseret i historisk forskning, inspireret af hjemmets omgangskreds af unge historikere, kendt som "Historikergruppen". Tiltrådte ved mandens død 1962 en stilling ved Rigsarkivet, udgav 1600-tallets tingbøger: Herlufsholm Birks tingbog 1616-19 og 1630-33 samt Sokkelund Herreds tingbog 1632-34 og 1634-36. Havde privatarkiverne som særligt arbejdsområde og skabte et registreringssystem, der bearbejdede det kultur- og landbrugshistoriske materiale i tingbøgerne, mens professor Ole Fenger og professor John Kousgaard Sørensen stod for tilsvarende systemer for henholdsvis det retshistoriske og det filologiske stof. Det humanistiske Forskningsråd bidrog til arbejdet ved at støtte systemet økonomisk. Karen Marie Olsen udførte en beskrivelse af hverdagen på landet i det 17. århundrede, for at bringe tingbøgerne som kulturkilde ud til bredere kredse. Var medlem af bestyrelsen for Landbohistorisk Selskab og formand for Dansk Magisterforenings sektion 27, der bl.a. omfatter arkivarerne.