Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og landsarkivar

Født fredag den 14. januar 1910 i Tuse, Holbæk
Død fredag den 26. januar 1962 i Glostrup

Mini-biografi: Var søn af en gårdejer, gik på Askov højskole, blev student 1933 og cand.mag. i historie og geografi 1940, Virkede en tid som vikar på Rigsarkivet, blev 1947 arkivar ved Landsarkivet for Sjælland og 1961 landsarkivar. Gunnar Olsen udgav for Rigsarkivet Kancelliets brevbøger, bidrog som historiker med Københavns historie, danske landboforhold og bogen Norges Kamp for Friheden. Beskrev i Historikergruppens Danmarkshistorie, den ældre enevældes periode og i Vore gamle tropekolonier Tranquebars historie 1616-1732. Olsen studerede især 1600-tallets landbohistorie, skrev Studier i Præstemandtallene, Træhesten, hundehullet og den spanske trappe, Studier i Danmarks Kornavl og Kornhandelspolitik, bidrog med denne til forståelse af tidens dansk landbrugs- produktions- og afsætningsforhold. Disputatsen Hovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark i tiden 1525-1774 fra 1957, der forsøgte at belyse og tolke forholdet mellem herregårde og bondelandbrug over 250 år, er et hovedværk i dansk landbohistorie. Var gift med arkivar Karen Marie Olsen. Historikere som bl.a. Fridlev Skrubbeltrang satte stor pris på Olsens viden, redelighed og specielle sjællandske lune.